Συμβατική κατασκευή

Γιατί να προτιμήσετε τη συμβατική κατασκευή

  • Η συμβατική κατασκευή είναι ο πιο οικείος τρόπος δόμησης έναντι των πιο σύγχρονων τρόπων δόμησης κτιρίων, όπως τα προκατ, οι συμμεικτες κατασκευές, τα αμιγώς μεταλλικά κτίρια και τα προκατασκευασμένα κτίρια διπλής τοιχοποιίας (Double wall), γιατι είναι ο πιο δοκιμασμένος και πλέον γνωστός τρόπος κατασκευής στην Ελλάδα.
  • H συμβατική κατασκευή είναι φθηνότερη κατά 5% – 15% από την αγορά λόγω της οργάνωσης σε συνεργεία που διαθέτει και του πλεονεκτήματος που έχει κάνοντας μαζικές αγορές επιτυγχάνοντας χαμηλότερες τιμές.

Αν όμως εξετάσετε τα μειονεκτήματα που έχει η συμβατική κατασκευή έναντι των υπολοίπων συστημάτων κατασκευής θα ανακαλύψετε ότι υπάρχει:

  • Μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης
  • Υψηλή συμμετοχή στο ΙΚΑ
  • Ακριβότερος τρόπος δόμησης σε σχέση με τη σύμμεικτη κατασκευή. Η αγορά προσφέρει τη συμβατική κατασκευή 30 % – 40 % ακριβότερης της σύμμεικτης.
  • Δυσκολία και υψηλό κόστος στην αποκατάσταση ζημιών. Στη σύμμεικτη κατασκευή ένα υποστύλωμα που πιθανόν να έχει λυγίσει ή να έχει υποστεί άλλη ζημιά επισκευάζεται γρήγορα, με μεγάλη ευκολία και πολύ λιγότερα χρήματα.
  • Δυσκολότερος ποιοτικός έλεγχος

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Ο χρόνος ολοκλήρωσης που απαιτείται είναι για μία κατοικία των 100 m2 240 – 260 ημέρες.

Τρόπος δόμησης συμβατικής κατασκευής

Η κατασκευή αποτελείται από :

  • Υποστυλώματα, δοκοί και πλάκα από μπετό
  • Τοιχοποιία από τούβλα και σοβά.

Είναι ο κλασικός τρόπος κατασκευής και ο πλέον διαδεδομένος στον Ελλαδικό χώρο.