ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Ο ΒΙΟ.ΚΑ. Θάσου κατασκευάστηκε για παροχή λυμάτων και βοθρολυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 3500 και 4.500 ατόμων για το χειμώνα και το θέρος της 20ετίας, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για την επέκταση του έργου και την κάλυψη των αναγκών 15.000 ισοδύναμων ατόμων για το χειμώνα της 40ετίας και 22.500 ατόμων για το καλοκαίρι της 40ετίας.

Το σύστημα επεξεργασίας που εφαρμόζεται είναι αυτό της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου (πλήρης νιτροποίηση υψηλός βαθμός απονιτροποίησης και αποφωσφόρωσης).

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΘΑΣΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ