Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. Ανήκουν στην κατηγορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Ελλάδα, η προοπτική ανάπτυξης και εφαρμογής των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι τεράστια, λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης ηλιοφάνειας. Το μεγάλο πλεονέκτημα της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ότι αποδίδει τα μέγιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου και παρουσιάζεται η μέγιστη ζήτηση.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αναλόγως της χρήσης τους κατατάσσονται στα:

  • Αυτόνομα συστήματα, όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται μόνο για κάλυψη των αναγκών του χρήστη και συνήθως διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης (μπαταριών).
  • Διασυνδεδεμένα συστήματα, όπου η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Η απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυξάνεται με τη χρήση συστημάτων περιστροφής των πλαισίων τα οποία ακολουθούν την κίνηση του ήλιου, ωστόσο η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων δυνατό να αυξήσει σημαντικά το κόστος της επένδυσης. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων αυτών και στην ταυτόχρονη μείωση του κόστους της παραγόμενης κιλοβατώρας με στόχο να καταστήσουν τα φωτοβολταϊκά συστήματα μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας στο άμεσο μέλλον.

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Μηδενική ρύπανση
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που ξεπερνά τα 30 χρόνια)
  • Απεξάρτηση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα
  • Δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες

Υπάρχουν 3 τρόποι να εκμεταλλευτείτε έξυπνα, οικολογικά και οικονομικά τον ήλιο και τα φωτοβολταικά στην Ελλάδα:

  1. Να γίνετε αυτοπαραγωγός (net metering) με φωτοβολταικα και να καταναλώνετε το ρεύμα που παράγετε ενώ ταυτόχρονα θα είστε συνδεδεμένος με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ).
  2. Το πρόγραμμα «φωτοβολταικα σε στέγες» με το οποίο τοποθετείται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και όλο το ρεύμα πωλείται στη ΔΕΗ η οποία αποζημιώνει τον χρήστη βάσει ταρίφας (ταρίφα – feed in tariff).
  3. Η εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος με το οποίο καταναλώνετε το ρεύμα που παράγετε ενώ έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε από τη ΔΕΗ (με μπαταρίες λαμβάνεται ρεύμα όταν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια – off grid / stand alone pv).

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ