Ασφαλτοστρώσεις

Το έργο της ασφαλτόστρωσης είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία καθώς περιλαμβάνει διάφορα στάδια (όπως εκσκαφή και προετοιμασία του χώρου ασφαλτόστρωσης, συμπίεση της ασφάλτου κ.α.) τα οποία είναι κρίσιμα για τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου έργου.
Κατά συνέπεια για την αποπεράτωση μιας ασφαλτόστρωσης απαιτείται η χρησιμοποίηση διαφόρων βαρέων τύπου μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς επίσης και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των διαφόρων σταδίων της ασφαλτόστρωσης.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με συνέπεια την ποιοτική πραγματοποίηση κάθε είδους ασφαλτόστρωσης καθώς διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό αλλά και έμπειρο- εκπαιδευμένο προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση όλων των εργασιών στα διάφορα στάδια μιας ασφαλτόστρωσης.

Ειδικότερα η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ασφαλτόστρωση:

  • Δρόμων
  • Γηπέδων
  • Χώρων Πάρκινγκ (Parking)
  • Χώρους Υποστέγων

Επιπλέον μπορεί να ανταποκριθεί σε ειδικές ανάγκες ασφαλτόστρωσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μεγάλων κατασκευαστικών έργων, καθώς και σε απαιτήσεις επικαλύψεων και επισκευών λακκούβας σε ήδη ασφαλτοστρωμένες περιοχές.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ